Živelní pojištění
Kategorie: Oblibene.info

Živelní pojištění chrání hmotný majetek používaný při podnikání, jehož poškození nebo ztráta může zásadně narušit fungování a rozvoj společnosti. Více informací na http://www.respect.cz/produkty/pojisteni_majetku/zivel.html


23.4.2013 5:07:45