Pojištění odpovědnosti firmy za škody
Kategorie: Oblibene.info

Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku, i za škody způsobené jinak. Toto riziko lze jednoduše pokrýt pojištěním odpovědnosti za škody. Více informací na http://www.respect.cz/produkty/pojisteni_odpovednosti/pojisteni-odpovednosti.html


21.5.2013 12:27:15