Pojištění profesní odpovědnosti
Kategorie: Oblibene.info

Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku, nebo za škody způsobené jinak. Toto riziko lze jednoduše pokrýt pojištěním odpovědnosti za škody. Více informací na http://www.respect.cz/produkty/pojisteni_odpovednosti/pojisteni-odpovednosti.html


23.6.2013 23:10:52