PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY (PLS)
Kategorie: Služby

Poradenství a dohled vč. pravidelných šetření na pracovišti, vedení příslušné dokumentace, zajištění pracovnělékařských prohlídek, školení první pomoci, nonstop konzultace, hot line pro řešení mimořádných událostí (pracovní úraz, kontrola apod.). http://www.prevent.cz/pracovnelekarske-sluzby


17.12.2014 15:53:06